Kako si? filmi online full izle
18Jun/100

Kako si?

Kako si? - Kako si?

Yonetmen: Özlem Akoval?gil
Oyuncular: Mesut Akusta, Kemal Okur, Deniz Çak?r, Semahat Goru?anin, Atilla Öner
Turu: Dram

Özlem Akoval?gil’in yönetti?i ve Semahat Garu?anin, Mesut Akusta, Deniz Çak?r ile Kemal Okur’un oynad??? Kako Si? (Nas?ls?n?), Özen Film da??t?m?yla Özlem Akoval?gil Film Yap?m taraf?ndan vizyona ç?kar?l?yor.br

Ailesi y?llar önce Bosna'dan ?stanbul'a göç etmi? olan SEMAHAT (Semahat Goru?anin), ilerlemi? ya??na ra?men ata topraklar?na seyahate karar verir. Yönetmen olan FAT?H (Mesut Akusta), kad?n? ilginç bulur ve yolculu?unu filme almak ister: Fatih'in arkada?? UFUK (Kemal Okur), hayat?ndaki kar???kl?klardan uzakla?mak için bu yolculu?u f?rsat olarak görür ve yard?m etmek için onlara kat?l?r. Yolda Semahat aile hikayesini anlat?rken Fatih bunlar? kaydeder. Sarajevo'ya var?nca Semahat'?n ailesini bulmak için yapt?klar? ara?t?rma ya?anan son sava??n tüyler ürpertici gerçekleriyle yüzle?melerini sa?layacakt?r. Sonunda Semahat'?n 82 ya??ndaki kuzeni MUHAMMED'i (Muhammed Goru?anin) bulurlar.Almanya'da do?up büyümü? olan SEL?M (Atilla Öner), bir y?ld?r ?stanbul'da L?DYA (Deniz Çak?r) ile ya?amaktad?r. Selim'in ailesini ziyaret için birlikte Almanya'ya yola ç?karlar. Yolda, bir cinayete tan?k olurlar, arabalar? ellerinden al?n?r. Bir köye s???n?rlar. Selim arabalar?n? bulmaya çal???rken etnik bir çat??man?n ortas?nda kal?r.Hayatta kalma mücadelesi veren insanlar için geçmi?in ve gelecek umudunun bir anlam? yoktur. ?nsanlar? ay?ran bir yer vard?r. Tam oradad?rlar.


Yorumlar (0)

:)


Yorum Yaz

No trackbacks yet.