Mutluluğun Resmi filmi online full izle
1Jun/090

Mutluluğun Resmi

Mutlulu?un Resmi - Peindre Ou Faire L'amour

Yonetmen: Arnaud ve Jean-Marie Larrieu
Oyuncular: Daniel Auteuil, Amira Casar, Sabine Azéma, Sergi Lopez
Turu: Komedi

Geçen y?l Cannes Film Festivali'nde Alt?n Palmiye için yar??an Mutlulu?un Resmi, 25.Uluslararas? ?stanbul Film Festivali’nin program?nda da yer al?yordu. Filmin senaryosunda yönetmenli?i de üstlenen Arnaud ve Jean-Marie Larrieu karde?lerin imzas? var.

Yeni emekliye ayr?lan William ve i?i ile kocas? aras?nda gidip gelen hayat?n?n monotonlu?undan resim yaparak kaçmaya çal??an Madeleine orta ya?lar?n? sürmektedirler. Rastlant? sonucu kar??lar?na ç?kan bir k?r evini ya?am tarzlar?n? de?i?tirmek ad?na sat?n alan çift, eve yerle?ince civarda ya?ayan Adam ve Eva çiftiyle tan???r.William ve Madeleine ikilisinin cinsel uyan??lar?na vesile olan bu tan???kl?k, çiftlerin e? de?i?tirmeye yönelik cinsel fanteziler gerçekle?tirmesine neden olur. Kurallar?n? bilmedikleri bir fantezi dünyas?na ad?m atm?? olsalar da bu durumdan pek de ?ikayetçi gözükmeyen William ve Madeleine çifti, kap?s? aralanm?? bu fantezi dünyas?nda ba?ka çiftlere de yer vererek mutlulu?un resmini çizmeye çal??acaklard?r...


Yorumlar (0)

:)


Yorum Yaz

No trackbacks yet.