Oyun filmi online full izle
27Nov/090

Oyun

Oyun - Oyun

Yonetmen: Pelin Esmer
Oyuncular: Aslanköy Tiyatro Grubu'nun oyuncular?.
Turu: Belgesel

Hiç akl?n?za gelir miydi Toros da?lar?n?n uzak bir kö?esindeki Aslanköy'de bir grup kad?n?n bir tiyatro oyununu sahneye koyaca??? Üstelik bunun bir belgesele konu edilip uluslararas? festivallerde ödüller kazanaca??. Hiç biri hayatlar?nda bir kez bile tiyatroya gitmemi? olsalar da sahneledikleri Kad?n?n Feryad? bir belgesele konu oldu.

?lk kez geçen y?lki 24. Uluslararas? ?stanbul Film Festivali’nde seyirciyle bulu?an Oyun, San Sebastian Film Festivali'nde ilk filmlere verilen En ?yi Yeni Yönetmen ödülüne aday gösterildi ve gençlik jürisi taraf?ndan en iyi üçüncü film seçildi. Festivalin ard?ndan Le Monde gazetesinden övgü dolu yorumlar ald?. Klasik belgesel tarz?n?n d???nda bir sinema filmi karakterinde olan film daha sonra dünyan?n dört bir yan?nda bir çok uluslararas? festivale davet edildi. Film, önümüzdeki aylarda Vaclav Havel’in himayesinde gerçekle?tirilen Prag One World Film Festivali, Navarra Belegesel Film Festivali, Selanik Belgesel Film Festivali, Münich Doc Film Festivali, Trondheim Film Festivali, New York Tribeca Film Festivali gibi önemli festivallerde yar??acak. FARKLI B?R BELGESEL "Kendi köylerinde tiyatro yapan bu dokuz kad?n, ben bu filmi çeksem de çekmesem de, hayat hikayelerinden yola ç?k?p bir oyun yazacak ve sahneleyeceklerdi "doiyor yönetmen Pelin Esmer Oyun ile ilgili olarak. Ve sözlerini ?öyle sürdürüyor: "??in en heyecan verici taraf? buydu benim için. Filmi, o köyde, o an, o olay? ya?ayan insanlarla, görünmez olmaya çal??madan ama usulca ya?amlar?na dahil olarak çekmek, belgesel gibi kurmaca de?il, kurmaca gibi bir belgesel film yapmak istedim. Zamanla, onlar?n oyunlar?yla gerçek hayatlar? aras?ndaki çizgi flula?t?kça, filmin kurmacayla, belgesel aras?ndaki çizgide gidip geli?ini izlemek çok önemli bir deneyim oldu. Üç ki?ilik ekibimizle bir film ekibinden çok onlar?n tiyatro ekiplerinin bir parças? olduk."NOTLAR.. NOTLAR.. NOTLAR.. * Yönetmen Pelin Esmer, Toroslar'daki köylerinde tiyatro yapan kad?nlar?n varl???n? bir gazetede okudu?u haber sayesinde ö?rendi. Hemen köye gitti. Önce bu cesur kad?nlar? tebrik etti, sonra da onlarla ilgili bir belgesel yapma fikrini aç?klad?. * Hiç çekim yapmadan beraber birkaç gün geçirdiler ve birbirlerini tan?maya çal??t?lar. * Kad?nlar üç hafta sonra yeni bir oyunun haz?rl?kla


Yorumlar (0)

:)


Yorum Yaz

No trackbacks yet.

25Sep/090

Oyun

Oyun - Oyun

Yonetmen: Pelin Esmer
Oyuncular: Aslanköy Tiyatro Grubu'nun oyuncuları.
Turu: Belgesel

Hiç aklınıza gelir miydi Toros dağlarının uzak bir köşesindeki Aslanköy'de bir grup kadının bir tiyatro oyununu sahneye koyacağı? Üstelik bunun bir belgesele konu edilip uluslararası festivallerde ödüller kazanacağı. Hiç biri hayatlarında bir kez bile tiyatroya gitmemiş olsalar da sahneledikleri Kadının Feryadı bir belgesele konu oldu.

İlk kez geçen yılki 24. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde seyirciyle buluşan Oyun, San Sebastian Film Festivali'nde ilk filmlere verilen En İyi Yeni Yönetmen ödülüne aday gösterildi ve gençlik jürisi tarafından en iyi üçüncü film seçildi. Festivalin ardından Le Monde gazetesinden övgü dolu yorumlar aldı. Klasik belgesel tarzının dışında bir sinema filmi karakterinde olan film daha sonra dünyanın dört bir yanında bir çok uluslararası festivale davet edildi. Film, önümüzdeki aylarda Vaclav Havel’in himayesinde gerçekleştirilen Prag One World Film Festivali, Navarra Belegesel Film Festivali, Selanik Belgesel Film Festivali, Münich Doc Film Festivali, Trondheim Film Festivali, New York Tribeca Film Festivali gibi önemli festivallerde yarışacak. FARKLI BİR BELGESEL "Kendi köylerinde tiyatro yapan bu dokuz kadın, ben bu filmi çeksem de çekmesem de, hayat hikayelerinden yola çıkıp bir oyun yazacak ve sahneleyeceklerdi "doiyor yönetmen Pelin Esmer Oyun ile ilgili olarak. Ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "İşin en heyecan verici tarafı buydu benim için. Filmi, o köyde, o an, o olayı yaşayan insanlarla, görünmez olmaya çalışmadan ama usulca yaşamlarına dahil olarak çekmek, belgesel gibi kurmaca değil, kurmaca gibi bir belgesel film yapmak istedim. Zamanla, onların oyunlarıyla gerçek hayatları arasındaki çizgi flulaştıkça, filmin kurmacayla, belgesel arasındaki çizgide gidip gelişini izlemek çok önemli bir deneyim oldu. Üç kişilik ekibimizle bir film ekibinden çok onların tiyatro ekiplerinin bir parçası olduk."NOTLAR.. NOTLAR.. NOTLAR.. * Yönetmen Pelin Esmer, Toroslar'daki köylerinde tiyatro yapan kadınların varlığını bir gazetede okuduğu haber sayesinde öğrendi. Hemen köye gitti. Önce bu cesur kadınları tebrik etti, sonra da onlarla ilgili bir belgesel yapma fikrini açıkladı. * Hiç çekim yapmadan beraber birkaç gün geçirdiler ve birbirlerini tanımaya çalıştılar. * Kadınlar üç hafta sonra yeni bir oyunun hazırlıkla


Yorumlar (0)

:)


Yorum Yaz

No trackbacks yet.