Zozo filmi online full izle
12Dec/090

Zozo

Zozo - Zozo

Yonetmen: Josef Fares
Oyuncular: Imad Creidi, Antoinette Turk, Elias Gergi, Carmen Lebbos, Viktor Axelsson
Turu: Drama

Bir zamanlar Ortado?u'nun Paris'i diye tan?nan Beyrut'u yerle bir eden iç sava? pek çok insan?n hayat?nda da derin izler b?rakt?. 1977 do?umlu Lübnanl? yönetmen Josef Fares de sava??n etkiledi?i milyonlarca insandan biri. 10 ya??ndayken ailesiyle birlikte sava?tan kaçarak ?sveç'e yerle?en genç yönetmen Zozo'da kendi ya?am?ndan izler ta??yan bir öykü anlat?yor.

Beyrut’ta, iç sava?a ra?men ailesi, arkada?lar? ve okul ile s?radan bir hayat süren Zozo, trajik bir olay neticesinde ailesini kaybeder. Art?k, ya?am yolunda kendi yönünü bulmak zorundad?r. Tek ümidi, kendisine yabanc? ve bilinmeyen bir ülke olan ?sveç’e akrabalar?n?n yan?na gitmektir...


Yorumlar (0)

:)


Yorum Yaz

No trackbacks yet.